2.nedeľa po Zjavení 17.1.2021

Kristova prítomnosť posväcuje domácnosť, bola téma tejto nedele, ktorú sme prakticky skúmali na základe záznamu evanjelistu Lukáš, čo sa udialo v domácnosti Šimona – Petra.

Piesne: 72, 639, 559, 57 Antifóna: 21

Prinášame aj seniorátne Služby Božie z auditória v Kežmarku na 2.nedeľu po Zjavení.

Texty z Biblie:
SZ text –Jer 14,1-9 
Epištola– 1.Kor 2,1-10
Evanjelium– Ján 2,1-11
Kázeň – L 4,38-41    

Michal Findra