TMzJK 17.1.2021 úvod (brožúrka)

Predstavme si kruh nakreslený na zemi. Ten kruh je svet, stredom je Boh a polomery sú rôzne cesty, po ktorých ľudia v živote kráčajú. Keď sa túžia priblížiť k Bohu, kráčajú smerom do stredu kruhu a zároveň sa približujú jeden k druhému; a čím bližšie sú jeden k druhému, tým bližšie sú k Bohu. Je zrejmé, že podobne to platí aj naopak. Keď sa odvrátime a vzďaľujeme sa od Boha, vzďaľujeme sa aj jedni od druhých; a čím viac sa vzďaľujeme jedni od druhých, tým viac sa tiež vzďaľujeme od Boha. (Z myšlienok abbu Dorothea z Gazy, palestínskeho mnícha zo 6. storočia)

Tento symbol, stvárnený pohybom laikov počas modlitby, sme mali zakomponovaný v ekumenickej pobožnosti naplánovanej na nedeľu 24. januára `21 v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (od 18. do 25. januára).
Vzhľadom na súčasný núdzový stav s prísnym zákazom vychádzania (do 24. januára) sa pobožnosť konať nebude. Ale Kristovo pozvanie vrátiť sa k nemu, a tak prísť bližšie jedni k druhým, ostáva.

Z biblického textu plánovanej pobožnosti: .
Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám.
Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske . . .
Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.
(Ján 15:7,9b-10,17)

Napriek tomu, že sa fyzicky nestretneme, môžeme prijať účasť na týždni modlitieb osobnou modlitbou spojenou s denným čítaním z Písma, zamyslením a modlitbou, ktoré na každý deň pripravili autori tohtoročných materiálov.

Celú brožúrku si môžete stiahnuť či pozrieť na tomto odkaze alebo každý deň prísť na tento web a prečítať si denné zamyslenie a modliť sa.

Michal Harabin za Spoločenstvo CCN v Poprade