Silvester 2020 – Služby Božie v Spišskej Sobote

V našom kostole, v bývalom kráľovskom meste Spišská Sobota, sme sa stretli k Službám Božím na závierku občianskeho roka 2020. Pripájame video a audiozáznam s úvahou nad veršíkom L 12,32 – Neboj sa malé stádočko …

Piesne: 432, 65, 271, 350 Antifóny: 20, 24

Pripájame aj záznam Služieb Božích na závierku občianskeho roka 2020 z Tatranského seniorátu.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Žalm 90
Kázeň – L 12,32

Michal Findra