1.slávnosť Vianočná 2020

Na 1.sviatok Vianočný sme mali Služby Božie aj s programom detí a hudobníkov. Deti vystupovali zo svojich domovov a hudobníci poslúžili priamo na Službách Božích. Ďakujeme za službu. Pokračovali sme v príbehu Panny Márie a to jej návštevou pri Alžbete.

Piesne: 595, 52, 40, 47, Antifóny 15 a 11

Texty z Biblie:
Slávnostnýžalm – Žalm 97 
EvanjeliumMt 1,18-23
Kázeň L 1,39-45

Michal Findra