Štedrý večer 2020

Večerné Služby Božie pred sviatkom narodenia Krista Pána. Služby Božie sú zo záznamu, kvôli zavretým kostolom pre pandémiu koronavírusu. Z Božieho slova sme uvažovali nad Pannou Máriou a jej stretnutí s anjelom Gabrielom. Prinášame videozáznam celých Služieb Božích a audiozáznam kázne.

Piesne boli 26, 8, 37, 41, 49, 60 Antifóny 9, 13

Pripájame aj záznam Služieb Božích na Štedrý večer z Tatranského seniorátu.

Ďakujeme za spracovanie videa v novej vizáži. 🙂

Texty z Biblie:
Prorockýtext – Iz 61,1-3 
Slávnostnýžalm – Žalm 2,1-4; 7-8;10 – 12
EvanjeliumLukáš 2,1-14
Kázeň – Lk 1,26 – 38

Michal Findra