2.slávnosť Vianočná 2020

Prinášame nahrávku Služieb Božích z 2.slávnosti Vianočnej, keď sme sa stretli k nahrávaniu len s kameramanom. Ďakujme mu za službu nahrávania a strihu. V Lukášovom evanjeliu sme pokračovali slovami Máriinho Magnificatu, ktorý odznel na jej návšteve pri Alžbete.

Piesne: 38, 596, 35, 51 Antifóna: 18

Pripájame aj záznam Služieb Božích na 2.slávnosť Vianočnú z Tatranského seniorátu.

Biblické texty:
Epištola: Židom 1,1-6
Evanjelium: Ján 1,1-14
Kázeň: Lukáš 1,46-56

Michal Findra