Biblická hodina 8.10.2020

Preberali sme 41.kapitolu 1.knihy Mojžišovej, kde sa Jozef dostal pred faraóna.

Na nasledujúcom odkaze je audio záznam z našej Biblickej hodiny.

Michal Findra