Zmena na nedeľu 11.10.2020 a najbližšie týždne

Z dôvodu nemoci brata farára budú skrátené Služby Božie o 10:00 so spoveďou bez prisluhovania Večere Pánovej. Takto dodržíme potrebný odstup.

Tiež sa nebude nasledujúce dva týždne konať výuka konfirmandov a ani Biblické hodiny.

Ďakujem za pochopenie.

Michal Findra