11.10.2020 18.nedeľa po Svätej Trojici

Skúmali sme odpovede na otázku: Čo si praje Hospodin od človeka? (5.Moj 10,12-15). Piesne boli 378,  236, 202, 227 a antifóna 50.

Texty:
SZ text –2.Kr 5,1-3 a 7-15c 
Epištola– 2.Tim 2,8-15
Evanjelium– Mt 5,17-22
Kázeň – 5.Moj 10,12-15

Michal Finda