15.nedeľa po Svätej Trojici 20.9.2020

Na nedeľu s názvom Bremeno ustarostenosti sme uvažovali nad trom obrazmi zo života starozmluvného proroka Eliáša. Môžete si vypočuť komplet Služby Božie alebo kázeň Slova Božieho.

Piesne : 396, 464, 183, 484
Antifóna: 62
SZ text: Ámos 8,4-7
Epištola: 1.tim 2,1-7
Evanjelium: Mt 11,25-30
Kázeň: 1.Kr 17,1-16

Michal Findra