Biblická hodina 24.9.2020

Študovali sme 39.kpaitolu 1.knihy Mojžišovej, ktorú sme vnímali ako dvojičku k 39.kapitole. Na tomto odkaze je zvukový záznam štúdia v troch fázach – pozorovanie, vysvetľovanie a použitie do súčasnosti.

Michal Findra