9.nedeľa po Svätej Trojici 9.8.2020

Služby Božie s témou o Lótvej žene. Kompletný záznam je na podcaste zboru. Tu je priamy odkaz. Poslúžil v našom zbore brat senior Jaroslav Matys pri príležitosti organizovania volebného konventu zborovej dozorkyne.

Piesne: 187, 648,204, 220, antifóna 60
Texty:
Epištola: 1.Kor 10,1-13
Evanjelium: L 16,1-13
Kázeň: 1.Moj 19,15-28 a L 17,32

Michal Findra