8.nedeľa po Svätej Trojici 2.8.2020

Služby Božie sa venovali téme Výstraha pred zvodmi.

Na tomto odkaze si môžete vypočuť kompletné Služby Božie.

Samotnú kázeň slova Božieho si môžeme vypočuť na tomto odkaze.

Piesne boli: 190, 503, 199, 456, antifóna 57

Texty:
Epištola1.Kor 10,11-17 
EvanjeliumMt 12,46-50
Kázeň Sk16,16-25   

Michal Findra