7.nedeľa po Svätej Trojici 26.7.2020

Na službách Božích sme sa zamerali na tému nedele: Božie požehnanie zachraňuje. Prinášame zvukový záznam zo Služieb Božích, na ktorých sme spomínali aj na M.R. Štefánika aj na brata farára Bakalára.

Piesne: 329, 231, 203, 700, antifóna 83
Texty z Biblie:
Epištola – 1.Tim6,6-12
Evanjelium – Mk 4,26-29
Kázeň – Žalm 27,1-5

Michal Findra