Opustil nás brat farár Janko Bakalár

So smútkom v srdci oznamujeme, že nás v nádeji vzkriesenia večer 22.7.2020 opustil a odišiel k svojmu Spasiteľovi Pánovi Ježišovi po dlhej a vážnej chorobe náš brat farár Janko Bakalár, ktorý u nás v zbore slúžil od decembra minulého roku.

Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom sa uskutoční v sobotu 25. 7. 2020 o 12.00 hod. v Chráme Sv. Trojice v Prešove. Telesné pozostatky budú následne uložené na cintoríne v Kukovej. Pobožnosť pred pohrebom sa uskutoční v piatok 24. 7. 2020 o 18.00 hod. v Chráme Sv. Trojice v Prešove.

Pozostalá rodina prosí, aby ste namiesto kvetín darovali finančné prostriedky pre CZ ECAV na Slovensku Prešov.

Predsedníctvo zboru