6.nedeľa po Svätej Trojici 19.7.2020

Na tomto odkaze je audiozáznam zo Služieb Božích v kostole v Poprade. Téma nedele bola podľa Agendy: Život v Kristu; s otázku: Kto je na tróne tvojho života?

Piesne: 377, 455, 183, 221 antifóna 59
Texty:
Epištola: Rim 6,1-11    
Evanjelium– Mt 5,20-26 
Kázeň Gal 2,19-21a

Michal Findra