5.nedeľa po Svätej Trojici 12.7.2020

Na tomto odkaze a samozrejme aj na podcaste zboru si môžete vypočuť záznam so služieb Božích v Popradskom evanjelickom kostole Svätej Trojice. 5.nedeľa po Svätej Trojici bola venovaná téme Nasledovanie a učeníctvo.

Piesne: 189, 454, 200, 478 Antifóna: 54
Texty: SZ text – Žalm 73,14;23-26;28; Epištola – 1.Kor 1,18-25; Evanjelium – Lk 5,1-11
Kázeň Ján1,35-42

Michal Findra