Sviatok Majstra Jana Husa 6.7.2020

Večerné Služby Božie z Popradu k pripomenutiu diela Majstra Jana Husa.

Na nasledujúcom odkaze si môžeme vypočuť záznam.

Piesne: 268, 525, 637, a68
Texty:
EvanjeliumMt10,24-39    
Kázeň Fil 3,17-4,1

Michal Findra