4.nedeľa po Svätej Trojici 5.7.2020


Zvukový záznam zo služieb Božích z kostola v Poprade.

Na tomto odkaze si ich môžete vypočuť.

Piesne: 188, 551, 197, 366, antifóna 87
Texty:
SZ text: Izaiáš55,6-9
Epištola:Gal 6,1-5
Evanjelium– Mt 5,21-26
Kážeň: Matúš7,1-5

Michal Findra