10.nedeľa po Svätej Trojici (kajúca) 16.8.2020

Na tomto odkaze si môžete vypočuť kompletný záznam Služieb Božích s hlavnou myšlienkou – Zjavila sa milosť Božia spásonosná. Je k dispozícii i nahrávka kázne.

Piesne: 188, 326, 196, 465
Antifóna: 80
Texty:
EpištolaSk 20,17-38 
EvanjeliumLk 19, 41-48
Kázeň Títovi2,11-15

Michal Findra