11.nedeľa po Svätej Trojici 23.8.2020

V našom zbore sme mali priamy prenos rozhlasových služieb Božích. Vyučoval nás Pán Ježiš na príbehu ženy hriešnice na návšteve u farizeja. Nahrávku si môžete vypočuť z našej repro sústavy na tomto odkaze alebo z archívu Slovenského rozhlasu,

Piesne: 190, 326, 203, 648
Antifóna: 84
Texty:
SZ text Dan9,15-18 
Epištola Rim8,33-39
Evanjelium– L 7,36-50
Kázeň – L 7,49-50

Michal Findra