12.nedeľa po Svätej Trojici 30.8.2020

V túto nedeľu sme opätovne skúmali podobenstvo o Dobrom Pastierovi, Na tomto odkaze je zvukový záznam celých Služieb Božích.

Piesne: 377, 288, 201, 348
Amtifóna 54
Texty:
Starozmluvný text: Izaiáš 42,1-4
Epištola: Skutky apoštolov 9,1-20
Evanjelium: Marek 7,31-37
Kázen: Ján 10,1-21

Michal Findra