2.nedeľa po Svätej Trojici 21.6.2020 slávnosť konfirmácie

Prinášame zvukový záznam zo slávnosti konfirmácie v našom cirkevnom zbore.

Na tomto odkaze si môžete vypočuť slávnostné Služby Božie.

Piesne: 605, 607 (1-2,5-6), 588, 257 (3), 263

Texty: 

Slávnostný žalm Žalm 135Kázeň: Mt 5,1-16

Michal Findra