1.nedeľa po Svätej Trojici 14.6.2020

Zvukový záznam zo Služieb Božích na slávnosť Svätej Trojice aj slávnosť posvätenia chrámu Božieho.

Na tomto odkaze si môžete vypočuť kázeň a modlitby.

Na tomto odkaze sú celé Služby Božie. Nahrávka je v nižšej kvalite, lebo bola snímaná z repro sústavy.

Piesne boli 374, 548, 200, 224, antifóna 55.

Nahrávky sú ukladané v podcaste zboru a uverejnené väčšinou v nedeľu poobede.

Michal Findra