Konferencia EVS 2019

Konferencia EVS sa tradične konala v prvý májový víkend a tentoraz bola v prešovskom Divadle J. Záborského na tému Nevzdám sa! Tatranský seniorát zabezpečil autobusovú dopravu na hlavný prednáškový deň, sobotu 4. mája, ktorú s radosťou využili aj členovia nášho zboru.

Prvý prednášal evanjelista a apologét Michael Ots na tému Odmena, ktorá stojí za to. Tá odmena je večný život, zabezpečený skrze vzkrieseného Krista. V ľudských dejinách pre ňu trpeli mnohí kresťania. Naozaj, nie je nič lepšie, na čo by sme sa mohli spoliehať a nie je nič vzácnejšie a hodné trápenia či obetí. Potom brat farár Ondrej Kolárovský hovoril o Disciplíne, ktorá bolí. Cieľ disciplíny je chcieť sa podobať Ježišovi Kristovi aj keď to bolí, ale voľba či to stojí za to, je len na nás. Víťazný koniec nie je možný bez námahy a disciplíny; treba metanoiu/pokánie a zmenu myslenia, treba začať aktívne zamerať svoj život na Krista. Nórsky evanjelista Curt Westman predniesol posolstvo: Nie si v tom sám! Príklad máme aj v Jóbovi, ktorý bol veľmi skúšaný, ale napriek všetkému osvedčil neotrasiteľnú dôveru v Boha: Nech ma aj zabije (Jób 13,15)… a Boh bol s ním, a pri našej vernosti neopustí ani nás! Michael Ots z Veľkej Británie mal odpoludnia ďalšiu prednášku o Krokoch viery. Povedal, že racionálne myslenie vedie k Bohu. Bez Boha sa nedá vysvetliť spravodlivosť, ktorú „máme už v génoch“, lebo aj dieťa už vie posúdiť čo je správne. Na záver zhrnul: 1/ Boh sa zapísal do dejín ľudstva, keď prišiel do nášho sveta v Ježišovi Kristovi. 2/ Boh sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, aby sme vedeli, že je-existuje. 3/ Boh sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, aby sme vedeli aký je. 4/ Boh sa nám zjavil osobne v Ježišovi Kristovi, aby sme ho mohli osobne spoznať. Krok viery teda nie je krok do neznáma!

Zuzana Valeková