Inštalácia zborového farára a úvod presbyterov

V Nedeľu Dobrého Pastiera 5.5.2019 boli v našom zbore slávnostné služby Božie – konala sa inštalácia brata Michala Findru za zborového farára a úvod členov presbyterstva do ich hodností.

Inštaláciu vykonal Jaroslav Matys, senior Tatranského seniorátu ECAV, spolu so sestrou farárkou Jankou Maťovou (CZ Poprad-Matejovce) a bývalým naším zborovým farárom Liborom Bednárom (CZ Bratislava-Dúbravka). Prítomní boli aj bratia farári Roman Porubän (CZ Kežmarok) a Miroslav Maťo (CZ Batizovce), ale aj Tomáš Hyben, seniorátny dozorca.

V ďalšej časti slávnosti potom novoinštalovaný zborový farár vykonal úvod do hodností kurátora, presbyteriek a presbyterov – stalo sa tak zložením sľubu a udelením požehnania. Celé zhromaždenie sa modlilo za V modlitbách zaznela prosba k Pánu Bohu: daj nám svojho Svätého Ducha, silu, múdrosť, rozum, dobrú vôľu, ochotu, svedomitosť a vernosť pri všetkých prácach, ktoré máme odteraz konať, aby to bolo na Tvoju slávu a na prospech tohto zboru i našej evanjelickej cirkvi.

Zuzana Valeková

O inštalácii urobila záznam na TV Poprad:

One comment

  1. Chvála a vďaka dobrému Bohu za nášho nového duchovného Pastiera brata farára Michala Findru – prosíme o požehnanie jeho práce medzi nami, aby sme žili na Božiu slávu tu i vo večnosti. Amen.

Comments are closed.