Kvartálne stretnutie členov MoS

Na stredu 27/03/2019 si členovia nášho cirkevno-zborového Modlitebného spoločenstva (MoS) naplánovali tohtoročné prvé mimoriadne stretnutie.

Mimoriadne, lebo, po krátkej duchovnej a modlitbám venovanej časti, sa plynulo preklopilo do spoločenskej časti. V jej úvode bolo blahoželanie členom, ktorí majú svoj dátum narodenia v prvom štvrťroku. Tí zasa nachystali milé malé pohostenie, pri ktorom sa prítomní porozprávali o všetkom, na čo nie je čas a čo sa nestíha inokedy. Bolo to príjemné stretnutie – konečne ako všetky, na ktoré členovia MoS radi prichádzajú.

… a tu je namieste pozvanie pre ďalších, ktorí s týmto spoločenstvom sympatizujú, aby prišli medzi nás – každý je srdečne vítaný! MoS, ako všetky spoločenstvá v našej cirkvi, združuje mužov i ženy ako rovnoprávnych členov… lenže, mužov medzi nami „je ako šafranu“ (teda málo!!!), a tak vyvstáva pozvanie (ako u J,1,46): príďte a uvidíte/zažijete!

Zuzana Valeková