Predveľkonočné stretnutie 2019

Stretnutie detí sa konalo 31.3.2019 v zborovej miestnosti. Prišli zvedavé deti aj s rodičmi a starými rodičmi.

Začali sme spevom detských piesní, ktoré nám srdcia pripravili na počúvanie príbehu o Pánovi Ježišovi. Učili sme sa aj novú pieseň, ktorá nám rozprávala o našom Spasiteľovi, ako o Dobrom Pastierovi. Nasledovalo sprítomnenie posledných dní života Pána Ježiša na zemi. Prešli sme s Ním putovanie od Poslednej Večere, cez Getsemanskú záhradu, pobyt u Kaifáša aj u Piláta, odsúdenie, ukrižovanie a smrť až po slávne vzkriesenie z mŕtvych. Hrob zostal prázdny. Veľká radosť z tohto víťazstva naplnila aj naše srdcia.

Alenka Findrová