Divadelné predstavenie s myšlienkou Všemohúcnosti

5.6.2019 som sa zúčastnil na pozvanie Matice Slovenskej divadelného predstavenia o najväčšom Slovákovi – generálovi M.R. Štefánikovi. Pozvanie som prijal aj preto, že Štefánikov otecko bol evanjelickým farárom a s kúskom humoru môžem povedať, že aj preto, že v predstavení účinkoval môj luterák s tabličkami.

Bolo to veľmi milé predstavenie, kde ozaj s veľkým entuziazmom účinkovali mnohí účinkujúci od detí zo škôl až po dospelákov z mestského úradu. Vždy je niečo výnimočné vnímať plodný život plný nasadenia, ktorý aj v krátkom životnom úseku dokáže mnohé. Taký bol bezpochyby život Štefánika. Ďakujem účinkujúcim za podnetné predvedenie a vedúcim za inšpiratívne nápady a prípravu.

Po celý čas som túžil objavovať v osobnosti Štefánikovej aj niečo v spojitosti s Pánom Bohom. Bol jeho život len samé ľudské snaženie, alebo dokázal reflektovať aj vieru v Ježiša Krista? Asi najlepšie by to vedeli posúdiť jeho súčasníci. Po rokoch môžeme mať rôzny názor na položenú otázku. V divadelnom predstavení zaznela pieseň 231 z nášho spevníka, ktorá bola Štefánikova obľúbená. Keď počujeme začiatok, Bože môj pod Tvojím nebom stojím, tak nám je jasné, že Štefánik vyznával Boha Otca Stvoriteľa neba i zeme. Veľmi silný odkaz pre dnešnú spoločnosť.

Ako farár a učiteľ náboženstva učím deti kresťanský svetonázor o Všemocnom Pánu Bohu, ktorý je podstatou všetkého okolo nás i nás samých. Zdá sa, ako by bol tento názor proti ostatnému, čo sa žiaci a študenti učia, hlavne na predmetoch ako dejepis a biológia. Je namieste však povedať, že velikáni vedy dneška i minulosti jasne rozumeli, že všetko okolo nás kričí: Pán Boh je Stvoriteľ. Takým bol aj Štefánik. Usporiadanosť vesmíru, ktorý pozoroval, mu ukazovala na Všemocného Hospodina. Je povzbudzujúce skúmať ako funguje vesmír a vidieť v ňom otlačky Božej inteligencie. Tak sa teším, že aj mnohí moji žiaci a študenti budú vzorní v štúdiu a budú podobne objavovať radosť, ako nádherne pre nás Pán Ježiš stvoril svet. Lebo ON, Kristus, je Slovo, skrze ktoré všetko povstalo.

Ešte raz ďakujem za milé predstavenie a vzácny čas pri rozjímaní nad ľudským životom, ale hlavne nad Božou Všemohúcnosťou a Velebou.

Michal Findra