Služby Božie počas sviatkov

Termíny Služieb Božích počas Vianočných sviatkov si môžete nájsť v bočnom menu v kalendári, alebo na záložke Služby Božie v hlavnom menu v závere stránky.

Za celý cirkevný zbor prajem požehnané prežitie Vianočných sviatkov v pravej orientácii na Spasiteľa – Pána Ježiša Krista.

Michal Findra