Heslo roka 2019

Ž 34,15 Hľadaj pokoj a snaž sa oň.

Na prvé počutie je verš veľmi jednoduchý a zapamätateľný. Je nám jasná výzva hľadať pokoj a pokračovanie je tiež výzvou, aby sme pokoj nielen hľadali, ale sa o pokoj aj snažili.

Ak začneme však hlbšie uvažovať o tomto veršíku, tak nám hneď príde na um, čo je hlavným slovom a vieme jednoducho povedať ide o pokoj. Pokoj po grécky Eiréné a po hebrejsky šálom je veľmi často používané slovo v Písme Svätom. Aké slovo sa vám vybaví pri počutí hebrejského šálom? Mne hneď napadlo Jeruzalem – mesto pokoja. O Jeruzaleme by sme teda mohli mnohé hovoriť a skúmať či z histórie, ale aj v naplnení proroctiev.

O verši roka sme počuli v novoročnej kázni tieto témy (viac v zborovom liste a v nahrávkach):

1. Ľudský nepokoj

2. Hľadanie pokoja

3. Žitie pokoja

Rozjímajme nad pre nás vybraným veršom aj počas roka. Ani nepotrebujeme chápať, kde všade a ako je ľudský nepokoj. Iste ho stretneme aj v tomto roku. Dôležité je, že máme východisko pre seba a našich blížnych. My sami hľadajme pravý pokoj – to jest pravé spoločenstvo s PJK. Len v Kristu je náš pokoj. Tak isto volajme aj ľudí okolo nás k hľadaniu pravého pokoja v PJK. A napokon sa snažme o pokoj, teda žime pokoj Boží každodenne a za každých okolností. Duch Boží nás bude motivovať, sprevádzať, tvoriť ten pokoj, … Nech sa tak pri každom z nás naplní: Ž 34,15 Hľadaj pokoj a snaž sa oň.

Michal Findra