Adventná kvapka myšlienka

Pravidelne chodievam darovať krv a cez seniorát pozývam aj iných k darcovstvu. Posledné roky nás bolo poskromne, ale tento Advent to bolo iné. 3.12.2018 sme sa stretli viacerí a z toho aj štyria prvodarcovia – chlapci zo Slavkova. Veľmi ma to potešilo.

Pán Ježiš nám daroval radostné spoločenstvo a v určitých momentoch bola transfúzna stanica len pre nás samých. Uvedomil som si, že zastaviť sa, byť s kresťanmi, zdieľať sa a potešiť vzájomne, je vzácny Boží dar. Naozaj pokojný Advent. Prajem každému, aby aj tento Advent našiel v spoločenstve nášho cirkevného zboru podobný pokojný a požehnaný čas.

Michal Findra

One comment

  1. Veeeľmi dobré myšlienky: tá o ušľachtilom čine ísť a darovať krv tým, pre ktorých je nevyhnutne potrebná na záchranu zdravia či života(!) a rovnako aj tá o advente: “zastaviť sa, byť s kresťanmi, zdieľať sa a potešiť vzájomne, je vzácny Boží dar”…
    Nech Duch Svätý pôsobí v nás tak, aby sme realizovali čím viac dobrých nápadov motivovaných láskou k Bohu a blížnym a boli tak obdarovani vzájomným potešením… Majme otvorené ❤️❤️❤️ pre pôsobenie Ducha Božieho!!!

Comments are closed.