Darovanie krvi – adventná kvapka

Tatranský seniorát nás pozýva na NTS do Popradu.