Maľovanie na textil

V poslednú novembrovú nedeľu sa v zborovej miestnosti stretli tí, ktorí si chceli vyskúšať, alebo sa naučiť, maľovať na textil.

Na začiatku sme sa povzbudili čítaním žalmu a spoločnými modlitbami. V Žalme 119 sa v mnohých veršoch spomína človek. Čo má robiť. Ako má robiť. Aký je. Po takomto rozmýšľaní sme sa pustili do „práce“.

Vyskúšali sme na plachtách, ako sa to maľuje, aký je vhodný štetec, alebo kde je lepšie použiť fixky na textil. Vybrali sme si šablónky a maľovali. Nie je to ťažké, veď to zvládli aj deti, ktoré boli s nami. Takto sme si mohli jednoduchým malým motívom vlastnoručne vyzdobiť aj kúpené darčeky pod stromček.

Radosť z našej maľovanej práce bola potvrdením Božieho plánu. Lebo práca bola súčasťou raja a je pre človeka potrebou, požehnaním a radosťou.

Alenka Findrová