Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Keď nám v novembri zavolali z fary vo Švábovciach, či by sme s deťmi z besiedky neurobili balíčky pre deti v Srbsku neváhali sme sa zapojiť.
Dostali sme zoznam detí a ich požiadaviek, aby balíčky boli adresné. Išlo o handicapované deti, pre ktoré sme prichystali 7 balíčkov. Naše deti chystali balíčky spolu so svojimi rodičmi a veľmi promtne behom týždňa mali všetko hotové. Ďakujeme za ochotu.

Pri tejto akcii som si uvedomil ako veľa toho máme a že je výborné sa učiť poslúžiť a ešte lepšie je, keď to môžu vnímať aj naše deti a zapojiť sa. Platí Božia pravda, že náš majetok nám bol zverený a nie je naším, ale Božím. Keďže je všetko Božím darom, potom je pre kresťana prirodzené podeliť sa.

Balíčky už dorazili do Srbska a tu je možné si pozrieť video z odovzdávania.

Michal Findra