Svetielko v Božom okne

Predvianočné detské stretnutie sa konalo 17.12.2017 v zborovej miestnosti.

Tí, ktorí prijali pozvanie si hneď po príchode vyrobili vlastnú hviezdu a prilepili ju na spoločný stromček. Bola to svetielková párty a na začiatku nám chýbalo svetlo, tak sme si spoločnými silami (dospeláci a deti) zapálili sviečky. Pri dobrom svetle sme hľadali poskrývané hviezdičky so slovami hlavnej témy večera: To svetlo svieti v tme, a tma ho nepohltila Ján 1,5. Keď sme vyriešili aj tento rébus, naše oči sa obrátili k veľkej tabuli zahalenej červenou dekou. Všetci boli zvedaví, čo tam je.

Po odhalení tabule sa nám pred očami odkryl maľovaný príbeh. Bol to príbeh malého chlapca Timka a jeho ocka, ako sa raz večer prechádzali po meste. Pozorovali ľudí ako sa náhlia. Tu zrazu Timko upozornil ocka na zvláštnu hviezdičku v okne. To nie je hviezdička, ale sviečka, hovoril otec. Zapaľujú si ich v okne tí ľudia, ktorí majú syna vo vojne, aby na neho nezabudli. A on, keď sa raz bude vracať domov, aby trafil. Bolo to smutné vysvetľovanie, o ktorom obaja premýšľali. Keď prišli na koniec ulice Timko znova niečo zbadal. Bola to jasne žiariaca hviezda, a Timko poznamenal, že to asi aj Pán Boh má Syna vo vojne. Otec nahlas rozmýšľal. Asi to je pravda. Pán Boh poslal svojho Syna do vojny s hriechom na náš svet. Narodil sa tu ako malé dieťa v plienkach. Vyrástol a bol poslušný Nerobil nič zlé, pomáhal, staral sa o hladných, uzdravoval, mal rád. No Boží nepriateľ Ho zabil na kríži. Však Jeho smrť nebola zbytočná, lebo Jeho Otec – Pán Boh Ho vzkriesil, a tak zvíťazil nad smrťou. On žije. Tá svietiaca hviezda na nebi je tam stále. Pripomína nám teraz, že je niekto, kto na nás čaká. Je to Pán Boh. Teraz je na nás, aby sme dôverovali Pánu Bohu a poprosili Ho, aby nám odpustil hriechy a prijal za svoje deti.

Bol to príbeh o svetielku v Božom okne. To Svetlo – Pán Ježiš prináša záchranu od večnej smrti všetkým, ktorí k Nemu volajú. Aj my na stretnutí sme sa k Pánovi Ježišovi modlili, a potom sa už hrali na trmu–vrmu v Betleheme. Po výborných koláčikoch sme si ešte vyrobili sviečku, aby sme na Božie svetielko nezabudli ani vtedy, keď budeme doma.

Alenka Findrová