Národný týždeň manželstva 2014 (16.2.)

V nedeľu 16.2.2014 sa stretli manželské páry z nášho zboru pri príležitosti NTM, aby sa povzbudili v manželskom živote na základe témy: Manželstvo je viac ako papier. Stretlo sa nás 6 párov a jedna naša milá spolusestra a prežili sme vzácne a dosť rôznorodé popoludnie. Načas sme sa stali niekedy až deťmi na výtvarnej či hudobnej výchove. 🙂

Po úvodnom privítaní sme mali kratučký vstup do témy, ako sa veľmi potrebujeme, keď sme čítali o dvoch hudobníčkach, ktoré boli postihnuté ochrnutím na jednej strane a spolu dokázali virtuozovať na klavíri. Vzájomne sa dopĺňali, ako sa potrebujeme vzájomne dopĺňať aj my v manželstve. Ďalej sme na zoznámenie hrali hru bingo, kde sme o sebe zisťovali, čo nám je spoločné, čo dokážeme, alebo nedokážeme, alebo kde sme boli, alebo po čom túžime.

Počas celého popoludnia sme mali na zreteli záujem Pána Ježiša o nás a ako nás chce povzbudiť v manželskom živote. Sprítomnili sme si to na príbehoch Pána Ježiša, ktoré boli spojené s loďou – L 5,1-11 – bohaté lovenie rýb a L 8,22-25 – búrka na mori. Tieto príbehy sme poňali vo vyobrazeniach skladaného papiera – technika origami. Vytvorili sme štyri obrazy – srdce, loďku, hviezdu, dom. Loď predstavovala našu rodinu – na mori sveta sme spolu. Pán Ježiš vstupuje do našej rodinnej lode a chce ju viesť svetom. Srdce predstavovalo lásku. Pán Ježiš je s nami v rodine a dáva do nej lásku. Tak ako s láskou daroval učeníkom úlovok na obživu. Tak ako s láskou daroval pokoj na mori, aby nezahynuli. Hviezdička predstavovala vernosť. Život v manželstve nie je len niečo bezproblémové. Môžeme však vedieť, že Pán Ježiš je s nami aj v časoch zlých aj v dobrých. Podobne ako bol aj s tými učeníkmi. Dom predstavoval bezpečie. Pán Ježiš bol istotou a bezpečím pre učeníkov, lebo bol s nimi na lodi. Tak máme istotu a bezpečie, že je s nami v našom manželskom živote. Vedie nás a s dôverou v Neho všetko prejdeme.

origami 4 ks

Veľmi potešujúce bolo, ako sme dokázali vytvárať tie obrazy z papiera podľa návodu. Tiež sme sa naučili novú pieseň, ktorú nám spievali už aj naše deti, Na jazere je veľká búrka. S veľkým ohlasom sa stretlo aj uzakovanie v tejto piesni, kedy sme aj pohybom mohli vyjadriť, ako sa tešíme, že je v našich rodinách s nami Pán Ježiš.

Popri všetkom tom tvorení, počúvaní, pozeraní a speve sme mali čas na kávu, čaj a koláče.
Napokon sme v modlitbe sme kládli naše rodiny do Božej opatery a tešíme sa ďalšie stretnutia, napríklad ja na zborovom dni.

Michal Findra