Spoločná mládež Štrba 21.2.2014

V piatok 21.2.2014 sme sa streli na Štrbe, aby sme po dlhšom čase zažili širšie spoločenstvo mladých ľudí z nášho seniorátu.

Na začiatok sme sa postupne zbierali, až napokon sme sa stretli v hojnom počte z týchto zborov a mládeží: Štrba, Mengusovce, Batizovce, Poprad, Švábovce. Na začiatok sme sa hrali zoznamovaciu hru a vyskúšali si svoje osobnostné výnimočnosti, ktoré sme mali odhaliť.

Potom sme mali čas na spev piesní a modlitby. Tým, že nás bolo hojnejšie a mali sme dobrý hudobný doprovod od domácej hudobnej skupiny, tak sme s veľkou radosťou spievali na Božiu oslavu.

Napokon sa k nám s témou Božia láska k nám prihovoril brat Miroslav Mudrák z Púchova. Najskôr nám porozprával o našej pokazenosti a špinavosti hriechom. Potom nám vykreslil Božiu lásku, ktorá presahuje naše ľudské ponímanie. A napokon vás viedol cez príbeh hriešnice (Lk 7,36-50), ktorá umývala Pánovi Ježišovi nohy k pravému prijatiu Božej lásky bez povýšenosti – v pokore. Na záver sme mali pozvanie, ak máme Božiu lásku, aby sme ju rozdávali ďalej. Aby sme neboli len nezúčastnenými divákmi, ale činiteľmi Božej lásky cez nás.

Po oznamoch a pozvaniach na ďalšie akcie sme nakoniec mali ešte čas na občerstvenie a vzájomné zdieľanie.

Michal Findra