Stretnutie manželských párov 10.2.2013

Dňa 10.2.2013 sa konalo zborové popoludnie, ktoré bolo určené predovšetkým manželským parom a dvojiciam, ktoré tvoria pary zatiaľ nie manželské. Toto zborové popoludnie pripravil br. farár Michal Findra spolu s manželkou Alenkou.

Pozvanie prijalo sedem manželských párov a jeden par statočne zastupovala manželka Anka. Jeden z dvojice krátko predstavil manželov, aby sme sa viac navzájom poznali. Napríklad ako sme dlho spolu a ako spolu trávime voľný čas.

Manželia Lichvárovi poslúžili spevom duetu, ktorý spievajú na svadbách. Sú krásnym vzorom spolužitia aj služby v CZ nám, mladším manželom. Vďaka Pánu Bohu za nich.

Br. farár Findra sa nám prihovoril Slovom Božím z 1M 1,od 26 verša “Boh učinil človeka na svoj obraz, aby panoval nad všetkým tvorstvom. “A Boh bol spokojný, lebo to bolo dobré čo učinil. Ďalej v 2 kap.18 verši “hovorí Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote”. Tak stvoril mužovi ženu, ktorá mu je roveň. Potom v 24 verši hovorí Hospodin Boh” Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom” A Boh videl všetko, čo učinil bolo to veľmi dobré. Brat farár hovoril o tom, že slovo Božie nám jasne vysvetľuje Boží zámer s nami ľuďmi, so svetom ako ho stvoril a spolužitím muža a ženy. Stvoril nás lebo nás miluje. Ako Otec, chce nám dať to najlepšie. Je prozreteľný a múdry, preto určil poriadok, ktorý je správny v Jeho očiach. Ak sa ním budeme riadiť a zachovávať ho, budeme žiť v Božom požehnaní.

Spoločne sme si pozreli film Dare love o manželoch, ktorý sa odcudzili jeden druhému a ich manželstvo bolo pred rozvodom. Všetko sa zdalo byť stratené. Rady ich priateľov nepomáhali. Ich cesty sa stále rozchádzali. Manžel už nevládal niesť túto ťarchu sám a zdôveril sa svojmu otcovi. Zo začiatku ťažko prijímal jeho rady, ale postupne začal dôverovať jeho zachraňujúcemu plánu .Bol ochotný poslúchať rady svojho otca a nechal sa nimi viesť. Ochotne, v pokore a trpezlivosti prechádzal skúškou, ktorá mala zachrániť ich vzťah. Vďaka otcovi uveril v Pána Ježiša a v ňom spoznal lásku, ktorá mu zmenila srdce. Táto láska cez neho ovplyvňovala a začala meniť aj manželku. Skúmala odkiaľ táto zmena prišla a chcela viac rozumieť tomu čo sa deje medzi nimi. V úprimnom rozhovore manžel popísal cestu, ktorou prechádzal. Ako počúval rady svojho otca, ako prijal Pána Ježiša ,ako pochopil, že ju veľmi miluje a túži ich manželstvo zachrániť. Manželka trochu váhavo kráčala sním od drevený kríž, kde tiež prijala Pána Ježiša a nastúpila na tú cestu, ktorou kráčal prvý jej odvážny muž.

Ich láska bola zachránená. Vďaka poslušnosti syna voči otcovi, láska zvíťazila.
Na záver sme zaspievali pieseň č.556 z ES. Bol to požehnaný čas.

Alena Chlebovcová