Desaťročné spoločenstvo modlitebníkov

V našom cirkevnom zbore už viac ako desať rokov (oficiálny dátum vzniku je 7. júl 2002) máme modlitebné spoločenstvo (MoS). Jubileum sme si pripomenuli aj na službách Božích, v nedeľu 13. januára 2013, keď pozvanie na túto milú udalosť prijal vedúci MoS ECAV brat farár Ľuboslav Beňo z Rankoviec.

Modlitebné spoločenstvo je požehnaná vnútromisijná aktivita v našej cirkvi a možno ho charakterizovať ako dvojaké spoločenstvo: spoločenstvo s naším Trojjediným Bohom a súčasne aj vzájomné spoločenstvo modlitebníkov v bratsko-sesterskej láske. Neodmysliteľní spoločníci sú nám pritom Božie slovo, evanjelické duchovné piesne a najmä modlitby. Vďačíme láskavému Pánu Bohu, že vždy s radosťou a túžbou prichádzame na pravidelné štvrtkové stretnutia do zborovej miestnosti a z Jeho milosti sa môžeme zúčastňovať aj iných aktivít MoS organizovaných na seniorátnej (seniorátne stretnutia) či na celoslovenskej úrovni (konferencia MoS ECAV, herliansky biblicko-rekreačný týždeň a iné). Teší nás i to, že v porovnaní s inými skupinami, popradské MoS patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie v našej cirkvi. Na stretnutiach si slúžime navzájom, modlíme sa za seba, svojich blízkych a blížnych, za duchovné potreby cirkevného zboru, našej cirkvi, celého kresťanstva i sveta. Robíme tak v súlade s Božou vôľou a v duchu povzbudení nášho Pána Ježiša Krista. Jeho meno je záruka, že modlitby budú vypočuté, hoci vieme aj to, že mnohé účinky svojich modlitieb uvidíme až v Nebeskom kráľovstve … Uvediem čerstvý príklad vypočutia modlitieb. Dlho sme sa stretávali len samé sestry (ozaj, prečo je to tak, drahí naši bratia v Kristovi?), ale neprestávali sme sa modliť za to, aby sme mohli v našom strede privítať aj brata/bratov vo viere, aby sme boli zmiešané žensko-mužské spoločenstvo. Modlitby Pán vypočul, lebo tohto roku do nášho spoločenstva prišiel resp. prihlásil sa brat farár Michal Findra, ktorý doteraz nepatril do žiadnej skupinky, hoci bol registrovaný člen MoS.

Nič nie je také cenné ako modlitba, ona totiž robí možným čo je nemožné, ľahkým čo je ťažké. V modlitbe úprimných sŕdc nezáleží až tak na tom, čo robíme my, ako na tom, čo vtedy robí v nás Boh, aj keď si to neuvedomujeme. Najpodstatnejší úkon je postaviť sa do prítomnosti Božej a zotrvať v nej, lebo Jeho prítomnosť je účinná, uzdravujúca a posväcujúca. Nemožno stáť pred ohňom a neohriať sa, nemožno nastaviť tvár slnku a neopáliť sa … A tak v hlbokej ochote a odovzdanosti plnej dôvery chceme aj naďalej prichádzať ku spoločným modlitbám … lebo človek naozaj nič lepšie nemôže urobiť. Pozývame k tomu aj ďalších; veď MoS je otvorené spoločenstvo pre všetkých! Nech Pán Boh žehná všetky správne rozhodnutia!

Zuzana Valeková, koordinátorka MoS Poprad