Správa prednáška Štúrovci

13. januára poludní si v zborovej miestnosti mohli prítomní účastníci vypočuť prednášku Mgr. Martina Kováča, autora knihy: „Štúrovci, ako ich nepoznáte.“ Potešiteľné je, že prednáška vzbudila záujem našich cirkevníkov, ktorí zaplnili priestory zborovej miestnosti.

V knihe sa autor venoval 60-tym rokom 19. storočia, kedy evanjelická cirkev na Slovensku prežívala jednu z najväčších kríz v dejinách. Po vydaní Tolerančného patentu v roku 1859 prišlo namiesto prosperity obdobie úpadku. Protestantský patent bol nariadený cisárom  a najmä maďarská časť mala námietky. Cirkevní predstavitelia, aj cirkevné zbory a senioráty sa rozdelili na jeho zástancov, tzv. patentalisti a odporcov Patentu autonomisti, medzi ktorými bol boj.

Hlavnými zástancami Patentu boli K. Kuznány a J. M. Hurban a ďalší, ktorí presadzovali, že centrom teológie je Kristus. Znamenalo to prvé prebudenie v evanjelickej cirkvi. Ale krátko po smrti K. Kuzmányho bol Protestantský patent zrušený.

Kniha je zaujímavo písaná, každý koho zaujímajú dejiny našej cirkvi sa po jej prečítaní dozvie mnoho zaujímavého o vtedajších pomeroch.

Knihu si môžete objednať vo farskej kancelárii, alebo požičať z cirkevnej knižnice.  Ďakujeme autorovi knihy, že bol ochotný prísť do nášho cirkevného zboru, aby nás s obsahom knihy bližšie zoznámil.

Z. Hybenová