Pozvanie k pôstnym modlitbám

Srdečne pozývame na pôstny modlitebný týždeň. Budeme sa stretávať od pondelku do piatku 11.-15.3.2013 v zborovej miestnosti vždy o 16:30.

Téma pôstneho modlitebného týždňa je Kristus – Baránok Boží nás učí vytrvalosti a vernosti (2.Tim 3,14-17;4,1-2). V nasledujúcej tabuľke je prehľad o jednotlivých dňoch:

Deň

Téma

Text

Pondelok
Buď verný učeniu a presvedčeniu
v.14
Utorok
Z Písma čerpaj múdrosť na spasenie
v.15
Streda
Bohom vdýchnuté Písmo nech ťa učí a vychováva
v.16
Štvrtok
Zdokonaľuj sa v Božieho človeka
v.17
Piatok
Pamätaj na Boží a Kristov súd!
v.1

Michal Findra