Pozvanie na mládež s hosťom

Srdečne pozývame na mládež s hosťom Czeslawom Bassarom (PL) na piatok 15.3.2013 o 17:30 do zborovej miestnosti v Poprade.

Brat Bassara nám poslúži témou o misii a dôležitosti Písma nielen v misii, ale aj v živote kresťana. Tento brat slúži v Detskej misii a v sobotu (16.3.) bude mať prednášky na konferencii Detskej misie. Viac o jeho službe sa môžete dozvedieť na webe http://www.proword.eu/sk/

Michal Findra