9.4.2023 1.slávnosť Veľkonočná

Slávnostné nedeľné Služby Božie na sviatok vzkriesenia Pána Ježiša – Pascha.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Žalm 138
Evanjelium – Mk 16,1-8
Kázeň — 1.K 15,1-11

Michal Findra