2.4.2023 Kvetná nedeľa

Pašiové nedeľné Služby Božie 5.pôstna nedeľa – Palmarum (Kvetná) – Služobník Hospodinov.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Kázeň — Ján 12,12-19

Michal Findra