16.4.2023 1.nedeľa po Veľkej Noci

Nedeľné Služby Božie s témou Blahoslavená viera.

Piesne: 138, 143, 204, 602 a antifóna: 34.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Žalm 150
Epištola – Zj 1,4-8
Evanjelium – J 21,15-19
Kázeň — 1.M 32,23-31

Michal Findra