23.4.2023 2.nedeľa po Veľkej Noci

Nedeľné Služby Božie s Večerou Pánovou na tému Dobrý Pastier.

Piesne: 139, 299, 150 a antifóna: 37.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Evanjelium – J 10,11-16
Kázeň — 1.Pt 5,1-4

Michal Findra