Biblická hodina (1) – čítanie 1.Pt 1, 1-2

Miesto stretnutia na Biblickej hodine máme k dispozícii čítanie na pokračovanie výkladu 1.listu Petra od Dr. Martina Luthera. Ide o úvod – 1.kapitola, verše 1 a 2.

Tu je video s čítaním a otázkami.

Tu je audio záznam.

Michal Findra