Služby Božie počas Vianočných sviatkov – uzatvorenie

Novoročné priania

Keďže sme sa nemohli stretnúť osobne na Službách Božích v Novom roku, je možnosť zaslať novoročné prianie pre náš zbor formou SMS alebo emailu. Priania potom budú uverejnené v najbližších Službách Božích na internete. Číslo na mobil je 0903 602 902 a mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu). Na tento mail môžete poslať aj svoju žiadosť o posielanie videobesiedky, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu.

Rozpis uverejnenia Služieb Božích počas sviatkov na webe, podcaste a youtube zboru:

Rozhodnutie o uzatvorení:

Na základe rozhodnutia zborového presbyterstva zo dňa 20.12.2020 a odporúčania predsedníctiev generálnej cirkvi, dištriktov a nášho seniorátu sa nebudú v našom zbore konať verejné Služby Božie od 21.12.2020 až do 10.1.2021. Chceme tak prispieť k zníženiu pohybu a stretávaniu osôb, aby sme nepodporovali šírenie nákazy koronavírusom. Takto chceme byť príkladom pre ostatných.

Služby Božie budeme nahrávať a publikovať na tejto webstránke. Povzbudzujeme veriacich, aby ostali v svojich domácnostiach a posilnili sa účasťou na Službách Božích cez internet, televíziu alebo rozhlas.

Prajeme každému pokojné Vianočné sviatky a požehnaný nový rok 2021, v ochrane Pána Ježiša Krista a pevnom zdraví. Ak nám Pán Boh dá milosti a bude to možné stretneme sa v novom roku v prvú nedeľu po Zjavení 10.1.2021.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec! Lukáš 6,36

Predsedníctvo zboru