15.11.2020 23.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie z kostola v Strážach, ktoré sa konali v predposlednú nedeľu cirkevného roka a pri 236.pamiatke posvätenia chrámu. Služby Božie boli za účasti 6 ľudí, kvôli zákazu zhromažďovania sa viacerých ľudí. Nižšie je videozáznam celých služieb Božích a potom aj audiozáznam kázne. Ďakujem všetkým za službu, aby mohli vzniknúť tieto záznamy.

Piesne: 186, 686, 580, 498, 263 Antifóna: 73

K pozretiu sú aj Služby Božie zo seniorátu, ktoré boli nahrávané v Ľubickom kostole.

Texty:
Slávnostný žalm – Žalm 100
Evanjelium – L 19,11 – 27
Kázeň – L19,26-27

Michal Findra